Miks Vägivallatu suhtlemine?

miks

Valin Vägivallatu suhtlemise

Empaatiline ja hoolivam suhe iseendaga

Minu rahulolu endaga on minu vastutus. Teadvustades oma tundeid ning vajadusi, saan teha paremaid valikuid oma vajaduste rahuldamiseks. Olles ühenduses oma vajadustega, saan teha paremaid valikuid ja vajadusel kaasata ka teisi läbi selge sõnumi mind toetama.

Empaatia ja hoolimine teistega suheldes

Nähes ja mõistes teiste reaalsust, tundeid ja vajadusi, saan pakkuda empaatiat ja tuge. Läbi empaatilise ja hooliva kohaloleku, jättes korraks kõrvale enda isiku ja hinnangud teiste suhtes, võimaldan tal saada ühenduse endaga ja näha vajadusi.

Teadlikum konfliktsete olukordade haldamine

Olles teadlik sellest, et iga inimese teo taga on soov rahuldada oma vajadusi, võimaldab mõista, miks ta teeb, mida ta teeb. Tuues selle läbi loova dialoogi ja empaatilise suhtumise nähtavale, tekib võimalus leida rahuldust pakkuvaid ja toimivaid valikuid.

Praktiline neljast elemendist koosnev mudel

Vaatlus - Mis toimus? Vaatleme toimunut hinnanguid andmata, konkreetses hetkes. Kes mida tegi? Mis mind triggerdas?
Tunded - Mida ma tunnen selles olukorras? On see mõte või tunne?
Vajadused - Millised minu vajadused on või ei ole täidetud selles olukorras? Mis see vajadus minu jaoks tähendab?
Palve - Mida ma soovin, et keegi teeks selleks, et mu vajadused saaks täidetud?

Toetavad printsiibid

Vägivallatu suhtlemine kutsub maailma vaatama läbi austava aktsepteerimise nii enda kui teise inimese kogemise suhtes. Printsiibid aitavad eemalduda hinnangutest, süüdistamisest ja loovad mõistmist.

"Kõik mida inimene teeb, teeb ta selleks, et rahuldada oma vajadusi!"
"Igas ajahetkes ja olukorras teeb inimene parima, mida ta hetkel suudab"
"Esimene põhjus, miks me ei saa oma vajadusi rahuldatud on see, et me ei väljenda neid."

Praktiseerimine

Lugedes kirjandust ja kuulates ettekandeid, saadakse Vägivallatust suhtlemisest üsna hästi aru. Raskused tekivad omandatu igapäevses kasutamises.
Selleks, et asendada vanad harjumused ja ellusuhtumised uutega, on vaja järjepidavalt harjutada. Harjutada seni, kuni uuest on saanud uus normaalsus.
Omalt poolt pakun regulaarseid töötubasid ja praktiseerimis gruppe, kus saab koos teistega uusi teadmisi ja oskusi ellu rakendada.

Võta minuga ühendust