Vägivallatu suhtlemise meetod

Suhtlemine, mis väärtustab meie vajadusi ja ühendab inimesi empaatias ning austuses.

Suhtlemine, mis loob selgust ja kergust

Elule missiooniks on toetada inimeste vaheliste ühenduste loomist ja suhete hoidmist läbi empaatia, mõistmise ja hooliva suhtlemise. 

Ühendus teiste inimestega on üks olulisemaid inimese vajadusi. See, kuidas me suhtleme, loob ühendust või lõhub ühendust. 

Vägivallatu suhtlemise mudel, printsiibid ja töövahendid toetavad nii enda kui teistega ühenduse loomisel, probleemsete olukordade lahendamisel ja toimivad isegi suurte konfliktide vahendamisel.

Vägivallatu suhtlemine

Vägivallatu suhtlemine (VVS) ehk Nonviolent Communication, on võimas meetod empaatiliste ja hoolivate suhete saavutamiseks. Meetodi lõi 1963. aastal Marshall B. Rosenberg ja sellest saadik on meetodi pidevalt täiendatud. VVS pakub põhitõdede raamistikku ja oskusi, lahendamaks inimeste probleeme kõige intiimsematest muredest kuni globaalpoliitiliste konfliktideni. 

Raamistik koosneb nelja elemendi mudelist ja paljudest printsiipidest, mis toetavad empaatilisemat ja mõistvamat suhtlemist. Kuigi mudel on lihtne, omab see endas suuremat sügavust, kui esialgu välja paistab.

Vägivallatu suhtlemise meetodi abil saad tuge nii enda kui teiste mõistmiseks ja harmoonilisema ühenduse loomiseks. 

Paistab, et raamat on otsa saanud enamusest poodidest ja tellisin neid juurde oma lattu. Raamatu hinnaks on 21 eurot. Kui soovid osta Vägivallatu suhtlemise raamatut, siis palun kirjuta anneli@elule.ee ja saad seda otse minu käest osta. 

Empaatiline kuulamine

Meis kõigis on oma sisemine tarkus, mille põhjal saame teha valikuid, mis rahuldavad meie vajadusi. Suurel osal meist pole aga juurdpääsu sellele sisemisele tarkusele, sest me ei ole ühenduses endaga. Empaatiline kuulamine toetab endaga ühenduse saamist, valideerib meie tundeid ja vajadusi. Kui vajadused muutuvad nähtavaks, saame valida kes ja kuidas neid saab rahuldada ning selle põhjal koostada sõnumi, kas teisele või ka endale.

Koolitused ja nõustamine

Koolitused – Pakun Vägivallatu suhtlemise koolitusi nii algajatele kui edasijõudnutele, nii eraisikutele kui ettevõtetele. Formaate on mitmeid, alates ühe päevasest sessioonist kuni koolituste seeriateni. Loon ka koolitusi lähtudes tellija vajadustest ja eesmärkidest.

Nõustamine – empaatiline kuulamine, Vägivallatu suhtlemise mudeli kasutamine, suhtlemine lähisuhtes, konfliktsete olukordade haldamine.

miks valida

Vägivallatu suhtlemine

“Kõik mida inimene teeb, teeb ta selleks, et rahuldada oma vajadusi”

“Igas hetkes annab inimene endast parima, mida ta hetkel suudab”

Marshall B. Rosenberg

Parem läbisaamine endaga

Kui olen ühenduses oma tunnete ja vajadustega, saan valida, mida soovin ette võtta selleks, et mu vajadused saaksid rahuldatud. Saan võtta vastutuse oma elu eest.

Empaatiline ja austav suhtlemine teistega

Olles heas suhtes endaga, on mul ka kergem luua teistega harmoonilisem ja hoolivam ühendus. Empaatiliselt kuulates muutub nähtavaks teise inimese reaalsus, tema tunded ja vajadused. Ja ma saan valida, kuidas ma tahan teda toetada või tema jaoks olemas olla.

Teadlik konfliktide haldamine

Olles teadlik sellest, et iga inimese teo taga on soov rahuldada oma vajadusi, võimaldab mõista, miks ta teeb, mida ta teeb. Tuues selle läbi loova dialoogi ja empaatilise suhtumise nähtavale, tekib võimalus leida rahuldust pakkuvaid ja toimivaid valikuid.

Tagasiside

Mida mu kliendid ütlevad

Kui mind kuulatakse empaatiliselt, aktsepteeritakse kõike, mis minus ilmneb, julgen ja suudan enda sisse puhtalt vaadata. Olles avatud ja teadlik, ilmuvad vastused mu seest taipamistena. Saan hakata oma elu teadlikumalt looma.
Eva
Õpetaja
Enne koolitust ei mõelnud ma alati teadlikult enda vajadustele ja tunnetele. Teadsin, et ma reageerin teatud olukordadele, aga põhjustele mõtlesin pigem harva. Nüüd olen julgem oma vajadusi teadvustama ja ka teisele poolele kommunikeerima. Pean muidugi tunnistama, et see vajab harjutamist.
Aave
Tootejuht
Valisin koolituse kuna soovisin endas arendada oskust paremini suhelda nii teiste, kui iseendaga õppides märkama “šaakalit” meie sees. Teadvustades enda vajadusi ja tundeid oskan paremini läbi palve oma soove väljendada.
Külli
Tootejuht

Võta minuga ühendust