Vägivallatu suhtlemise baaskoolitus
Baaskoolituse eesmärgiks on anda edasi Vägivallatu suhtlemise (VVS) printsiibid, mudel ja praktiseerida nende kasutamist erinevates suhtlemis olukordades.
 
Vägivallatu suhtlemise meetodi alustalad on inimlike vajaduste väärtustamine, vastutuse võtmine ja empaatiline suhtlemine.
 

Igas sessioonis on teooriat, praktilisi harjutusi ja omandatud materjali iseseisvaks praktiseerimiseks saad kaasa ka kodused harjutused.

Baaskoolituse sessioonides käsitleme järgmisi teemasid:

1. Vajadused – “Kõik, mida inimene teeb, teeb selleks, et rahuldada oma vajadusi”. Mis on vajadused ja kuidas luua ühendus oma vajadustega.

2. Tunded – Meie tunded on kui kompass mis näitab, kas meie vajadused on rahuldatud või on rahuldamata. Ühendus oma tunnetega ja kuidas nad on seotud vajadustega.

3. Vaatlus – Kuidas näha erinevaid olukordi vabana hinnagutest, tõlgendustest ja näha lugude taga fakte või triggereid. Vaatluse imeline kingitus.

4. Palve – Kuidas ennast väljendada sellisena, et oma vajadused saaks rahuldatud ja teise inimese vajadused ka on arvesse võetud. 

5. Empaatia – enese-empaatia + empaatiline kuulamine = empaatiline dialoog

Koolitus toimub kolmel järjestikusel päeval.

Koolitusi saab ka tellida ja vormida vastavalt tellija vajadustele ja võimalustele.

Aktiivsete ja tulevaste koolituste info lehel Sündmuste all või Facebookis

Kohtumiseni 🦒
Anneli