Vägivallatu suhtlemise koolitus edasijõudnutele

Kui baaskoolitus on tutvumine VVS mudeli, printsiipide ja nende kasutamisega lihtsates elulistes situatsioonides, siis edasijõudnute koolitusel katame teemad, kus teades VVS’i saame kas enda, teiste või ühiskonna elu mõjutada teadlikult.

Koolituse ülesehitus: ZOOM või päriselu kohtumise koolitus, kuuel järjestikusel nädalal, ühel õhtul nädalas. 

– Šaakali keel ja mida see suhetes loob (hinnangud, sildistamine, süüdistamine jne)

– Võimu/jõu erinevad vormid (kaitsev jõud, karistav jõud, koostöö jõud)

– Suured tunded – süü, häbi, viha

– Empaatia jõud (empaatilise kuulamise võtted)

– Empaatiline suhe iseendaga

– Tagasisidestamisest (milleks see vajalik on, mida see loob ja kuidas seda anda ja vastu võtta)